Кихон Доса с бокеном

 

Тайно Хенко Ни с бокеном

 

Хирики Но Есей Ичи с бокеном

 

Хирики Но Есе Ни с бокеном

 

Шуматсу Доса Ичи с бокеном

 

Шуматсу Доса Ни с бокеном